EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Wederom stijging aantal dierproeven onacceptabel

Nieuws >>

Vermindering dierproeven kan niet worden overgelaten aan dierproefnemers 

Den Haag, 1 maart  2016 - Vandaag werd Zo Doende 2014, de langverwachte rapportage over dierproeven in Nederland, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het aantal dierproeven in Nederland is volgens het rapport dit jaar wederom iets gestegen. Dierenbelangenorganisatie Een DIER Een VRIEND, die zich zowel nationaal als internationaal inzet om dierproeven te laten verbieden, vindt deze stijging onacceptabel en dringt erop aan dat maatregelen getroffen worden. Ondanks geruststellende toezeggingen van de diergebruikers en de overheid bij monde van bewindslieden afgelopen jaren is er geen enkele ‘trendbreuk’ of kentering te bespeuren. Bijna 75% van alle dierproeven die in 2014 werden uitgevoerd zijn wettelijk niet verplicht. Bovendien wordt tegenwoordig nog steeds in ruim 90% van de gevallen geen pijnbestrijding toegepast.

Bij het totaal aantal van 621.027 proefdieren dat door de overheid wordt opgegeven, zijn nog eens ruim 420.547 dieren die lijden en doodgemaakt worden in deze industrie niet eens meegerekend. Dit grote aantal wordt veroorzaakt door dierproefnemers die deze dieren  afmaken omdat ze hen niet willen of kunnen gebruiken voor hun experimenten. Veel van deze ‘in voorraad’ gedode dieren zijn ongewenste foksels van genetisch gemanipuleerde stammen. Alleen de dieren die uiteindelijk met het gewenste gen worden geboren, vinden de dierproefnemers geschikt. De overige dieren zijn voor hen simpelweg overbodig en worden als wegwerpartikelen gedood en vervolgens vernietigd. 

“Wij hebben middels meer dan 80 Wet Openbaarheid Bestuur procedures de overheid verzocht openbaar te maken welke aantallen proefdieren dat zijn per laboratorium zodat onder andere duidelijk wordt welke dierproefnemers verantwoordelijk zijn voor de zinloze dood van al die zogenaamde ‘overschotsdieren’,” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND. “Al sinds begin 2015 lopen deze WOB-procedures, en nog steeds wordt niet alles ons openbaar gemaakt. Wij zullen doorgaan door tot de onderste steen boven is en dan richten wij ons op de politiek om te zorgen dat er maatregelen worden getroffen om het aantal gebruikte dieren werkelijk te laten dalen. Bovendien dringen wij er bij de overheid op aan een verplichte daling in te stellen. Vermindering kun je niet overlaten aan een bedrijfstak die er honderden miljoenen euro’s subsidies aan verdient.” 

Een DIER Een VRIEND, voorzitter en Nederlands vertegenwoordiger van de European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42