EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Traineren van uitfaseren apenexperimenten en afbouw BPRC moet stoppen

Nieuws >>

‘s-Gravenhage, woensdag 1 februari 2017 - Dierenbelangenorganisatie Een DIER Een VRIEND heeft vandaag staatssecretaris Sander Dekker van OC&W middels een brandbrief dringend verzocht een adviesrapport over uitfasering van apenexperimenten aan de Kamer aan te bieden. Het adviesrapport werd al zes weken geleden aangeboden aan het ministerie, maar daar is het tot nu toe ergens blijven liggen. 

Op 23 september 2016 liet staatssecretaris Dekker in een Kamerbrief weten het Rathenau Instituut opdracht te hebben gegeven onderzoek te doen naar hoe zo snel mogelijk gekomen kan worden tot een vermindering van het aantal proeven met niet-humane primaten bij het Biomedical Primate Research Center (BPRC) en andere onderzoekscentra naar aanleiding van een motie van de leden Van Dekken (PvdA) en Heerema (VVD) van de Tweede kamer. Eerder werden door de Kamer al moties aangenomen van kamerlid Dion Graus (PVV) waarin sluiting van het BPRC op termijn gevraagd werd. Het Ministerie van OC&W moet een plan van aanpak opstellen, voorzien van een tijdspad met daarin concrete en meetbare doelen.

“We vinden het onbegrijpelijk dat het doorsturen van zo’n belangrijk adviesrapport zo lang moet duren. Misschien bevalt het advies het ministerie niet, het is typerend dat iedere stap ten positieve van proefdieren door hen lijkt te worden getraineerd. Elke dag dat apen in het BPRC en andere laboratoria moeten lijden voor zinloze experimenten is er één teveel!” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND. “In 2002 is reeds door toenmalig minister Hermans (VVD) beloofd dat het apenvivisectiecentrum zou afbouwen, en wij houden ze aan die beloften tot alle apen vrij zijn! We zijn echt lang genoeg geduldig geweest - nu 14 jaar later verwachten we resultaten.” 

Een DIER Een VRIEND voert reeds sinds haar oprichting in 1998 campagne om het apenvivisectiecentrum in Rijswijk te laten sluiten, met als tussentijds succes een nationaal verbod op experimenten op mensapen, met de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg. Meer dan 10 jaar geleden beloofde de regering aan de Tweede Kamer dat er een afbouw zou komen van het apencentrum. Tot nu toe is het hier echter nooit van gekomen. Sindsdien wordt de campagne voor de resterende apen voortgezet onder de naam ‘Alle Apen Vrij’.

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. Een DIER Een VRIEND is de Nederlandse vertegenwoordiger en voorzitter van de European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE). De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

 

 

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42