EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Stap in de goede richting: Tweede Kamer stemt voor afbouw dierproeven!

Nieuws >>

Den Haag, 31 maart 2016 - De apen in het apencentrum in Rijswijk lijken na 4 jaar actieve campagne, nu eindelijk gehoord te worden! Ze staan nog steeds hoog op de agenda en er zijn verschillende moties aangenomen: een stap in de juiste richting!

Afgelopen week is de motie uit 2015 van kamerlid Jasper van Dijk (SP) dan eindelijk aangenomen waarin hij verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar een afbouw van apenexperimenten.

Constaterende dat de regering in 2025 wereldwijd koploper wil zijn op het gebied van innovatie voor proefdiervrije methoden, diende Dion Graus (PVV) op 22 maart jl. een motie in waarmee hij de regering verzoekt om met een stappenplan te komen voor de afbouw van Dierproeven. Deze werd aangenomen.

Frank Wassenberg  (PvdD) diende een motie in om de regering te verzoeken het BPRC dringend te vragen de 5 Java-apen alsnog aan stichting AAP over te dragen, omdat stichting AAP alsnog heeft aangeboden de apen op te vangen en omdat hij van mening is dat de geredde apen geen onderdeel moeten worden van een proefdierensysteem en daarom ook beter opgevangen kunnen worden door stichting AAP. Ook deze motie werd aangenomen.

Natuurlijk zijn we met de moties ontzettend blij maar gezien het feit dat in 2002 de toenmalige minister Hermans heeft toegezegd dat het BPRC moet afbouwen en anno 2016 er meer apen zitten dan toen, blijven we er bovenop zitten! Weliswaar met een kleine glimlach, tot dat de moties ook daadwerkelijk uitgevoerd worden door de staatssecretarissen! Dan trekken we de champagneflessen open!

Klik hier voor het artikel van Jasper van Dijk (SP)

Klik hier voor het artikel van Dion Graus (PVV)

Klik hier voor het artikel van Frank Wassenberg (PvdD)
 

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42