EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Protest voor vrijheid apen bij controversieel apenlaboratorium BPRC

Nieuws >>

Den Haag, woensdag 8 maart 2017 - Dierenbelangenorganisatie Een DIER Een VRIEND zal op vrijdag 10 maart aanstaande weer protesteren voor de poorten van het apenvivisectiecentrum BPRC in Rijswijk, waar meer dan 1500 apen opgesloten zitten om wrede en zinloze experimenten op uit te voeren. Dat blijkt ook uit het onlangs door het Ministerie van OC&W aan de Tweede Kamer gepresenteerde onafhankelijke adviesrapport, opgesteld door het Rathenau Instituut. In hun rapport ‘ Van Aap naar Beter’ staat dat “experimenten met apen zowel ethisch als wetenschappelijk omstreden zijn” en daarom gewoon afgebouwd zouden moeten worden. Een DIER Een VRIEND wil dat het grootste apenlaboratorium van Europa, het Biomedical Primate Research Center, zo snel mogelijk sluit en de apen naar een dierenopvangcentrum gaan. 

“Wij zijn ontzettend blij dat uit het onafhankelijk onderzoek is gebleken wat wij ook al jaren roepen.” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND. “Het rapport bevat verschillende adviezen en de overheid kan daar dan iets mee gaan doen. Een DIER Een VRIEND zal de druk op blijven voeren om te zorgen dat apenexperimenten nu ook echt afgebouwd zullen worden.” 

Een DIER Een VRIEND voert reeds sinds haar oprichting in 1998 campagne om het apenmartelcentrum te laten sluiten, met als tussentijds succes een nationaal verbod op experimenten op mensapen - met de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg. Sindsdien wordt de campagne voor de resterende apen voortgezet onder de naam ‘Alle Apen Vrij!’ Voor aanvang van het zomerreces zal het Ministerie van OC&W een onderzoeksvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. Het onderzoek zal gaan over de nut en noodzaak van het apencentrum. Voormalig staatssecretaris Dijksma van EZ liet zo’n onderzoek vorig jaar door nota bene het apenvivisectiecentrum zelf uitvoeren. Uiteraard bleek daaruit dat zij zelf ontzettend nuttig en noodzakelijk zouden zijn, zoals een slager die zijn eigen vlees mag keuren, die dat ook zonder meer zou goedkeuren. Dit keer moet het onderzoek door onafhankelijke partijen worden uitgevoerd. 

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren en Nederlands vertegenwoordiger van de European Coalition to End Animal  Experiments (ECEAE). De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale manieren te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

 

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42