EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Protest voor apen in Rijswijks apenlaboratorium

Nieuws >>

Den Haag, woensdag 8 juni 2016 - Een DIER Een VRIEND zal op vrijdag 10 juni aanstaande protesteren voor de poorten van het laboratorium in Rijswijk, waar meer dan 1500 apen opgesloten zitten om er wrede en zinloze experimenten op uit te voeren. De dierenbelangenorganisatie wil dat het grootste apenlaboratorium van Europa, het Biomedical Primate Research Centre (BPRC), zo snel mogelijk sluit en de apen naar een dierenopvangcentrum gaan. Inmiddels zijn Tweede Kamerleden het er in meerderheid over eens dat het laboratorium, zoals reeds beloofd in 2002, moet gaan afbouwen. Een DIER Een VRIEND blijft de druk op de ketel houden, tot dit ook daadwerkelijk zou gaan gebeuren.

“Een DIER Een VRIEND is erg blij dat de Kamerleden zich nu ook uitspreken over de in 2002 beloofde afbouw van het apencentrum” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND.“ Toenmalig VVD-Minister Loek Hermans beloofde het apencentrum af te bouwen, maar daar is nooit veel van terecht gekomen. De meest wrede en zinloze experimenten vinden er plaats, en geneesmiddelen of doorbraken zijn er na tientallen jaren nog steeds niet te melden. Hier moet een eind aan komen. Daarom staan we iedere maand voor de poort.”

Een DIER Een VRIEND voert reeds sinds haar oprichting in 1998 campagne om het apenmartelcentrum te laten sluiten, met als tussentijds succes een nationaal verbod op experimenten op mensapen, met de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg. Sindsdien wordt de campagne voor de resterende apen voortgezet onder de naam ‘Alle Apen Vrij’. Voor aanvang van het zomerreces zal het Ministerie van OC&W een onderzoeksvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. Het onderzoek zal gaan over de nut en noodzaak van het apencentrum. Voormalig staatssecretaris Dijksma van EZ liet vorig jaar dit onderzoek nota bene door het BPRC zelf uitvoeren. Uiteraard bleek uit dit onderzoek dat het BPRC ontzettend nuttig en noodzakelijk waren. Dit keer moet het onderzoek door onafhankelijken worden uitgevoerd.

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

 

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42