EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Nutteloos onderzoek op 1600 apen leidt tot protesten

Nieuws >>

Dierenvrienden protesteren dagen achtereen voor poort laboratorium

Den Haag, 10 september 2015 – Morgen zal EDEV - Een DIER Een VRIEND met een groep dierenvrienden op demonstreren bij het Rijswijkse apenlaboratorium Biomedical Primate Research Center (BPRC). Het apenlaboratorium is het grootste van Europa en ligt al jaren onder vuur. In 2002 werd, door de campagne ‘De apenhel van Rijswijk’ van EDEV, een verbod op het gebruik van mensapen ingesteld, waarmee de chimpansees uit het laboratorium vrijkwamen en ondergebracht werden bij stichting AAP. Nu wachten nog ruim 1600 apen op hun vrijheid. De apen worden onder andere gebruikt in experimenten voor onder meer Malaria, echter is daar vanuit het BPRC naar 30 jaar experimenteren nog geen goed medicijn uit voortgekomen, ondanks de in totaal inmiddels miljoenen die in de loop van de jaren aan dit centrum zijn uitgegeven door de overheid.  Afgelopen 3 weken hebben dagelijks demonstranten eenmansacties voor de poort gehouden. Morgen zal een groepsdemonstratie plaatsvinden.

Eind augustus werd een rapport aan de Tweede Kamer gepresenteerd, opgesteld door het BPRC, waaruit zou moeten blijken wat het onderzoek op de apen in het BPRC zou hebben opgeleverd.  Het BPRC werd door het Ministerie van OC&W en het Ministerie van EZ gevraagd een rapport te maken waaruit blijkt wat het nut en de noodzaak is van de onderzoeken die in het laboratorium plaatsvinden.

“Het BPRC ontvangt al jaren miljoenen subsidie, maar na onze uitgebreide politieke lobby zijn wij tot de conclusie gekomen dat werkelijk niemand wist wat er eigenlijk gebeurt daar binnen! Wij kunnen vertellen dat ze al 30 jaar experimenteren op apen om een medicijn voor bijvoorbeeld Malaria te vinden, maar beloofde successen blijven uit. In plaats van een onafhankelijk onderzoek naar het nut en de noodzaak van het bestaan van het centrum mocht het BPRC dit zelf aangeven in een rapport! Omgekeerde wereld. Typisch geval van de slager die zijn eigen vlees keurt” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van EDEV. “ Het is hoog tijd om te stoppen met dierproeven en over te stappen op wetenschappelijk onderzoek, dus zonder het gebruik van dieren.” Wereldwijd stoppen steeds meer dierproefnemers met het doen van dierproeven, vanwege de wetenschappelijke onjuistheid, waarna zij gaan publiceren dat dierproeven niet werken.

EDEV voert sinds haar oprichting in 1998 al campagne om het apenmartelcentrum te laten sluiten, met als voorlopig hoogtepunt een nationaal verbod op experimenten op mensapen, met de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg. Meer dan 1500 apen zitten nu nog opgesloten in de ‘Apenhel van Rijswijk’ voor wie EDEV de campagne sinds twee jaar weer voortzet.

EDEV is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van EDEV kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. EDEV voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft EDEV voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. EDEV acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

 

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42