EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Kamerleden enthoustiast over Klimaat- en Diervriendelijke Barbecue

Nieuws >>

Den Haag, woensdag 4 juli 2016 - Op donderdag 7 juli aanstaande, de laatste dag voor de aanvang van het zomerreces van de Tweede Kamer, wordt voor de Kamerleden door de vleesindustrie ieder jaar een ‘parlementaire barbecue’ georganiseerd. Als positieve tegenhanger hiervan wil stichting Een DIER Een VRIEND graag een duidelijke boodschap overbrengen aan zowel de politiek als aan het publiek. Dit doet de dierenbelangenorganisatie met een Klimaat- en Diervriendelijke Parlementaire Barbecue. De vlees- en zuivelindustrie is namelijk verantwoordelijk voor meer dan 51% van de uitstoot van broeikasgassen. Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer, ministers en staatssecretarissen zijn uitgenodigd. Diverse Kamerleden (en medewerkers van de Eerste en Tweede Kamer) hebben al gezegd de barbecue te zullen bezoeken.

Doel van dit evenement is een signaal te geven over het belang van een duurzaam, diervriendelijk en dus klimaatvriendelijk dieet - voor zowel dier, mens als voor de toekomst van de aarde. Deze dag zal Een DIER Een VRIEND op een gezellige en positieve manier uitstralen dat de Nederlandse overheid veel meer kan en moet doen om klimaatschade en -verandering tegen te gaan, bijvoorbeeld door klimaat- en diervriendelijke consumptie te stimuleren. Klimaat- en diervriendelijke consumptie heeft de toekomst, en door klimaat- en diervriendelijk te leven heeft de aarde ook een toekomst!

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

 

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42