EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Einde knippen tenen bij onverdoofde dieren eindelijk in zicht!

Nieuws >>

Plan van aanpak dierproeven Dijksma mist doelstellingen en ambities

Vrijdag 28 februari 2014 -- Dierenorganisatie EDEV – Een DIER Een VRIEND – is erg blij dat het afknippen van tenen van dieren in laboratoria verboden zal gaan worden. Onder meer dit staat in het Plan van aanpak over dierproeven dat vanochtend aan de Tweede Kamer gepresenteerd werd. EDEV voerde in 2005 al campagne tegen deze vorm van verminking die ter identificatie van de dieren dient, waarbij een bestuurslid van EDEV werd aangeklaagd door dierproefneemster Martje Fentener - van Vlissingen van het Erasmus MC in Rotterdam, terwijl zelfs de Amerikaanse FDA reeds jaren adviseert tègen deze uiterst pijnlijke methode, omdat je de dieren ook kunt tatoeëren.

Het plan van aanpak mist wat betreft EDEV echter nog de verplichte elementen die ervoor zorgen dat de inhoud van het plan daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. De geformuleerde voorgestelde stappen missen volgens EDEV echte ambitie anders waren er wel harde doelstellingen aan verbonden geweest. “EDEV is enthousiast over de speerpunten die staatssecretaris Dijksma aan wil pakken”, aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van EDEV. “Het plan van aanpak hangt echter van vrijblijvendheden aan elkaar; als dierproefnemers geen verplichtingen krijgen zoals met een verplichte afbouw inclusief percentages per jaar, zal er niks van terecht komen. Anders kunnen we over een paar jaar alleen maar constateren dat er weer niks veranderd is, net als 20 jaar geleden.”

In het tevens vandaag gepubliceerde bij de nota behorende onderzoek naar pijnbestrijding bij proefdieren wordt gemeld “dat 83% van ondervraagde dierproefnemers zegt dat de pijnbestrijding bij proefdieren adequaat is”, maar in de eerder deze maand door de nVWA gepubliceerde ZoDoende rapportage over dierproeven in Nederland werd nog gemeld (dus feitelijk door de dierproefnemers zelf) dat ongeveer 90% helemaal geen pijnbestrijding krijgt …

EDEV is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van EDEV kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. EDEV voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft EDEV voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. EDEV acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.
 

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42