EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

EDEV trots op overwinning voor zwanen na undercover beelden zwanendrifters

Nieuws >>

Dijksma grijpt na jaren doof te blijven voor campagnes EDEV en dierenvrienden eindelijk in!


Den Haag – 1 mei 2015

EDEV – Een DIER Een VRIEND is zeer verheugd over het uitzenden van eerder gemaakte undercoverbeelden van de zwanendrifters, hun werkwijze met de zwanen en hun agressieve houding richting mensen. In de uitzending zal onder meer te zien zijn hoe een kuiken ernstig wordt verminkt en iemand die hen filmt het ziekenhuis in wordt geslagen.

EDEV heeft in februari van dit jaar reeds bij Dijksma aangedrongen op intrekking van de ontheffing naar aanleiding van diverse wetsovertredingen en toegepast excessief geweld jegens dierenbeschermers. Gedurende een jarenlange campagne heeft EDEV al tientallen zaken van de zwanendrifters die het daglicht niet konden verdragen, aan de kaak gesteld. Sharon Dijksma en haar 'topambtenaren' hebben het keer op keer doelbewust af laten weten met de bedoeling deze dierenbeulen, die hun handen ook niet van mensen af kunnen houden, vrijuit te laten gaan.” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van EDEV – Een DIER Een VRIEND. “Wij zijn blij dat beelden in de media nu wel de boodschap laten aankomen en ingrijpen van Dijksma heeft bewerkstelligd.”  

Ook wanneer EDEV in het verleden meldingen en aangiftes deed van de mishandelingenbij het verantwoordelijke Ministerie en haar 'handhavers' werd niets met de gegeven informatie uitgevoerd. Het wordt tijd dat dit beroep dat officieel al verboden is, tot het verleden gaat behoren.

De Expertgroep Klokkenluiders, die mevrouw Van Rooy (de maakster van de undercoverbeelden) sinds 2011 begeleidt, onderzoekt of processen zijn gestuurd of beïnvloed door corrupte, incompetente toezichthouders en/of politieambtenaren en verlangt onafhankelijk onderzoek. 

EDEV is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van EDEV kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. EDEV voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft EDEV voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met politiek en bedrijfsleven om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. EDEV acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.
 

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42