EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

EDEV Aap Vrijgesproken!

Nieuws >>


Over 2 maanden al weer 2 jaar geleden: EDEV's mascotte-aap voor onze BPRC-campagne werd gearresteerd bij een vredelievende flash-mob. De aanhouding verliep al raar want juist vanwege de goede naam die EDEV heeft bij het organiseren van onze activiteiten kregen wij speciaal de ontheffing van burgemeester Van Aartsen voor het houden van een flash-mob op de drukke avondvan het vuurwerkfestival. Geen demonstratie dus - maar een publieksvriendelijk dansje - om aandacht te vragen voor de apen in het apencentrum BPRC. Door een zeer hevige hoosbui net tijdens de flashmob liep het uitdelen van onze bananen met foldertje letterlijk in het water. De agenten hadden blijkbaar een probleem met het uitdelen van de banaantjes die we door de hevige regenbui over hadden, en waarvan enkele politieagenten tijdens het schuilen ook hadden aangenomen om op te peuzelen. 

 
De vermeende tenlastelegging was 'belediging van een politieagent' maar de aap heeft helemaal niets naar de agent geroepen, en bovendien was deze reeds weggedraaid van de agent die hem het 'dienstbevel' "Opzouten jij!" had gegeven. EDEV's aap werd op zeer hardhandige wijze naar de grond gewerkt zowel bij de arrestatie zelf, alsook een tweede keer bij het pogen hem te boeien - wat moeilijk ging omdat de apenwanten aan het kostuum vast zitten. De aap bood juist aan behulpzaam te zijn waarop deze naar de grond werd gewerkt onder het mom van 'verzet bij arrestatie' ... Van twee andere dierenvrienden die ook werden gearresteerd, was men vreemd genoeg ineens de bonnen kwijt op het bureau. EDEV's officiële klacht over het buitensporige politieoptreden loopt nog steeds. 

Kijk voor meer informatie over de Alle Apen Vrij campagne op de speciale campagne-website.

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42