EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

ECEAE helpt bedrijven dierproeven voor REACH te ontwijken

Nieuws >>

Den Haag. 29 juli 2012 - De European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), waar EDEV de enige Nederlandse vertegenwoordiger en voorzitter van is, werkt nu direct met bedrijven die wensen dierproeven te ontwijken onder de regelgeving van REACH, en heeft daarmee haar eerste successen geboekt.

Een Duitse fabrikant van chemicaliën vroeg een van de leden van de ECEAE – Artzen Gegen Tierversuche – om advies te geven over twee soorten dierproeven die volgens de European Chemicals Agency (ECHA) uitgevoerd moesten worden. De proeven in kwestie waren lange-termijn giftigheidtesten; een 90-dagen herhaalde doseringstest en een prenatale-ontwikkeling giftigheidstest. Bij deze dierproeven krijgen ratten elke dag de giftige substantie als dwangvoeding toegediend, 90 dagen lang. Bij de prenatale ontwikkelingstest wordt de giftige substantie bij zwangere ratten als dwangvoeding toegediend en worden de ratten een dag voor de uitgerekende datum gedood om te zien wat de effecten van het gif op hun lichamen is. Normaal gesproken worden meer dan 1000 dieren gebruikt voor dit type dierproef.

De ECEAE gaf commentaar op de voorstellen voor deze dierproeven vanuit ons doorlopend project met betrekking tot REACH-voorstellen. We stelden voor dat de dierproeven niet gedaan hoefden te worden aangezien de substantie niet giftig was en resultaten van vergelijkbare testen beschikbaar waren. De ECHA, die de leiding heeft over REACH, stemde er niet mee in, en het bedrijf accepteerde het besluit van de ECHA, dat de proeven nodig zouden zijn. Hierna werden de rechten voor de substantie verkocht. De nieuwe eigenaar vroeg Artzen Gegen Tierversuche weer om hulp, waarbij nog meer informatie over de substantie werd gevonden. Het nieuwe bedrijf vindt dat ze nu genoeg bewijs heeft om de dierproeven te ontwijken. De Duitse autoriteiten hebben daarmee ingestemd. Als de ECHA instemt bij een nieuwe beoordeling in 2014, zou meer dan 1000 ratten het leven bespaard worden.

De wetenschappers van de ECEAE hebben twee jaar lang commentaar gegeven op voorstellen voor dierproeven die gedaan werden door de industrie aan de ECHA. We hadden ons eerste succes in december 2011, toen een fabrikant van de substantie pentasodium triphosphate, een ingredient in huishoudmiddelen, industriële chemicaliën, cosmetica en voedingsmiddelen, een voorstel voor een 90-dagen inhalatieproef bij ratten introk. Een van onze toxicologische wetenschappers had een bestaande, in het Russisch gepubliceerde 90-dagen inhalatietest gevonden. Dit resulteerde in het redden van 120 ratten van vergiftiging.

Het besluitvormingsproces van ECHA of voorgestelde en becommentarieerde proeven wel of niet worden uitgevoerd kan oplopen tot een duur van twee jaar. Nu dat dit lange en uitdagende werk resultaten boekt, zijn we hoopvol gestemd dat de ECEAE kan helpen om ook andere voorstellen voor dierproeven te ontwijken.

Klik hier voor meer informatie over deze campagne

Ja, ik steun EDEV's belangrijke campagnes voor de dieren!

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42