EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Dierenvrienden omsingelen Rijswijks apenlaboratorium

Nieuws >>

Den Haag, dinsdag 5 april 2016, Een DIER Een VRIEND zal op vrijdag 8 april aanstaande protesteren voor de poorten van het laboratorium in Rijswijk, waar meer dan 1500 apen opgesloten zitten om er wrede en zinloze experimenten op te doen. De dierenvrienden zullen bij allebei de uitgangen protesteren, zodat het de medewerkers niet kan ontgaan, hoe er gedacht wordt over het werk dat zij doen. De dierenorganisatie wil dat het grootste apenlaboratorium van Europa, het Biomedical Primate Research Centre (BPRC), zo snel mogelijk sluit en de apen naar een dierenopvangcentrum gaan. Begin maart lieten Kamerleden weten ook voor een afbouw van het apencentrum te zijn. Maar eerder die week besloot het Ministerie van Economische Zaken nog 5 geredde apen aan het grootste apenlaboratorium van Europa cadeau te doen.

Afgelopen week werden meerdere moties ten voordele van dieren in laboratoria en specifiek dieren in het BPRC aangenomen door de Tweede Kamer. Een motie van Graus (PVV) voor een stappenplan voor de afbouw van dierproeven; een motie van Van Dijk (SP) voor de afbouw van apenexperimenten en een motie van Wassenberg (PvdD) om de geredde apen die aan het BPRC zijn gegeven, terug te laten gaan naar stichting AAP.

“Wij zijn enthousiast, want er vindt een kentering in de politiek plaats” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND. “Dierproefnemers zeggen al meer dan honderd jaar dat ze niet graag dierproeven doen, maar “helaas” nog steeds niet zonder kunnen, maar steeds meer Kamerleden willen het tij keren en laten weten voor de afbouw van dierproeven te zijn. Het is belangrijk dat er doelstellingen worden gemaakt en het aantal dierproeven aan banden wordt gelegd met een geregelde, verplichte afbouw, anders blijft de industrie zichzelf wel in stand houden.”

Een DIER Een VRIEND voert reeds sinds haar oprichting in 1998 campagne om het apenmartelcentrum te laten sluiten, met als tussentijds succes een nationaal verbod op experimenten op mensapen, en de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg. Sindsdien wordt de campagne voor de resterende apen voortgezet onder de naam ‘Alle Apen Vrij’. Inmiddels zijn meerdere malen Kamervragen gesteld en moties ingediend door de PVV, Groen Links en de PvdD. Op 2 maart 2016 staat het Algemeen Overleg Dierproeven opnieuw gepland. Een aantal agendapunten zullen het Rijswijkse apenlaboratorium beslaan.

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

 

 

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42