EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Dierenvrienden herdenken gedode apen

Nieuws >>

 

Grootste laboratorium van Europa nog niet gesloten

 

Den Haag, dinsdag 8 november 2016 - Een DIER Een VRIEND zal op vrijdag 11 november aanstaande een wake houden voor de poorten van het laboratorium in Rijswijk, waar meer dan 1500 apen opgesloten zitten om er wrede en zinloze experimenten op uit te voeren. Ongeveer 250 apen worden elk jaar in het laboratorium gedood. De dierenbelangenorganisatie wil dat het grootste apenlaboratorium van Europa, het Biomedical Primate Research Centre (BPRC), zo snel mogelijk sluit en de apen naar een dierenopvangcentrum gaan. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe naast actie voor de poorten, een actieve lobby in de Nederlandse politiek.

 

“Afgelopen maanden hebben we met verschillende instanties gesproken en een bijeenkomst bijgewoond van het Nationaal Comité Advies Dierproevenbeleid (NCAD) dat door staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) gevraagd was een afbouwschema voor dierproeven op te stellen.” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND. “Dit is een positieve ontwikkeling, maar de strijd is helaas nog niet gestreden. Dierproefnemers zullen zich met hand en tand verzetten tegen de afschaffing van dierproeven, die geven hun inkomsten niet zomaar op! Daarbij komt nog eens dat we al sinds maart dit jaar wachten op een onafhankelijke commissie van staatssecretaris Dekker (Onderwijs Cultuur en Wetenschappen) die onderzoek wil doen naar het nut en de noodzaak van het BPRC.

 

Een DIER Een VRIEND voert reeds sinds haar oprichting in 1998 campagne om het apenmartelcentrum te laten sluiten, met als tussentijds succes een nationaal verbod op experimenten op mensapen, met de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg. Ook heeft de Kamer inmiddels toegezegd dat het BPRC moet afbouwen. Sindsdien wordt de campagne voor de resterende apen voortgezet onder de naam ‘Alle Apen Vrij’. Al voor het afgelopen zomerreces zou het Ministerie van OC&W een onderzoeksvoorstel hebben ingediend bij de Tweede Kamer. Het onderzoek moet gaan over het nut en de noodzaak van het BPRC, één van de drie grootste apencentra ter wereld. Voormalig staatssecretaris Dijksma van EZ liet vorig jaar dit ‘nut en noodzaak’ onderzoek nota bene door het BPRC zelf uitvoeren. Uiteraard bleek uit dit onderzoek dat het BPRC ontzettend nuttig en noodzakelijk zou zijn. Dit keer moet het onderzoek door strikt onafhankelijke partijen worden uitgevoerd.

 

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

 

 

 
 
Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42