EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Dierenorganisatie verlangt handhaving illegaal botox-gebruik

Nieuws >>

Den Haag, woensdag 20 juli 2016 - Dierenbelangenorganisatie Een DIER Een VRIEND heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de minister van Volksgezondheid vanwege het massale illegale gebruik van botox voor cosmetische doeleinden. Het niet ongevaarlijke bacteriële gif botulinetoxine, dat slechts voor medisch gebruik als geneesmiddel is goedgekeurd, is inmiddels zelfs het meest bekend door het cosmetisch gebruik om lijnen en rimpels weg te werken. Elke batch botox die gemaakt en op de markt gebracht wordt, is eerst op gruwelijke wijze getest op muizen. Hoe minder botox op de markt gebracht wordt, hoe minder muizen slachtoffer worden, is het standpunt van de organisatie.

Jaarlijks worden honderdduizenden muizen in gruwelijke giftigheidstests voor Botoxproducten misbruikt. Ondanks het EU-verbod op het fabriceren en importeren van cosmetica die op dieren getest is, is de import voor Botox niet verboden omdat het als geneesmiddel geregistreerd staan, en niet als cosmetica. Bovendien wordt Botox geïnjecteerd, wat een voorbehouden handeling is voor beroepen in de gezondheidszorg (wet BIG). Deze maas in de EU-wet staat daarmee toe dat jaarlijks honderdduizenden muizen in deze gruwelijke experimenten het leven laten, voor een niet-legale cosmetische toepassing.

“Het is totaal onacceptabel dat honderdduizenden muizen nog lijden en sterven voor een product dat overal (illegaal) gebruikt wordt voor cosmetische doeleinden en waar bovendien een goedgekeurde diervrije test-methode voor beschikbaar is. Wij dringen er bij de overheid op aan om hiertegen op te treden, zodat deze gruwelijke botox-dierproeven tot het verleden gaan behoren.” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND: “Daarom voeren we samen met organisaties uit 11 landen in Europa deze week actie in het kader van onze Europese campagne om alle botox experimenten op dieren te stoppen.”

De dierproef die voor Botox gebruikt wordt, is de controversiële LD50 (Lethal Dose) giftigheidstest. Hierbij worden verschillende groepen muizen bij elkaar in een kooi gezet en elke groep krijgt een andere dosering botulinetoxine in de buik gespoten. Hierna wordt gekeken bij welke hoeveelheid van de giftige stof 50% van de dieren overlijdt. Dit gaat gepaard met ongelooflijk lijden voor de dieren. Hun ademhalingsapparaat raakt langzaam aan verlamd bij volle bewustzijn en ze sterven zo een tergend langzame verstikkingsdood, zoals dat met eendjes gebeurt die aan botulisme sterven.

Het Amerikaanse bedrijf Allergan heeft goedkeuring gehad van de Amerikaanse en Europese autoriteiten voor het gebruik van een niet-dierlijke cel-testmethode om hun productvariant van botulinum toxine (BotoxTM) te testen. Daarmee heeft Allergan aangetoond dat het mogelijk is om de wrede muis-bioassay te vervangen. Andere fabrikanten, waaronder het Japanse bedrijf Eisai, blijven echter nog steeds bij de wrede en verouderde LD50-test.

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42