EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Daling van ruim 10% maar nog steeds: Bijna 80% dierproeven in 2013 zonder wettelijke verplichting!

Nieuws >>

Maatregelen overheid nodig om dierproeven blijvend te laten dalen

Den Haag, 19 november 2014, EDEV – Een DIER Een VRIEND – voorzitter van de European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), vindt dat de overheid een dierproevenquota in moet stellen om het aantal dierproeven drastisch te verlagen.  Bijna 80% van alle dierproeven die in 2013 werden uitgevoerd zijn wettelijk niet verplicht. Bovendien wordt tegenwoordig nog steeds in ongeveer 90% van de gevallen geen pijnbestrijding toegepast. Dit blijkt uit het jaarlijkse dierproevenrapport ‘Zodoende’ dat vandaag door het Ministerie van EZ gepresenteerd werd.

Deze dierproevenquota houdt in dat de overheid een vast percentage neemt waarmee het aantal dierproeven per jaar moet dalen. Dit is in het verleden (1984) ook gedaan in Nederland door toenmalig staatssecretaris Van der Reijden, en dit leidde daadwerkelijk tot een vermindering van het aantal dierproeven. Dierproefnemers zeggen te werken met een zogenaamd ‘3V’-beleid. De V’s staan voor Verminderen, Verfijnen en Vervangen. Echter, in de praktijk is er blijkbaar nog niet veel van zichtbaar.

“EDEV kent het ‘1A’-beleid, waarbij de ‘A’ staat voor ‘Afschaffen’”, aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van EDEV – Een DIER Een VRIEND. “EDEV roept Kamerleden op bij het aankomende Algemeen Overleg Dierproeven dwingende maatregelen op te leggen die dierproeven drastisch zullen verlagen.“

EDEV is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van EDEV kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. EDEV voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft EDEV voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met politiek en bedrijfsleven om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. EDEV acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42