EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Apen voeren stil protest voor poort laboratorium

Nieuws >>

Organisatie eist snelle afbouw na advies van wetenschappelijk instituut aan overheid

 

Den Haag, dinsdag 11 april 2017

Dierenvrienden van dierenbelangenorganisatie Een DIER Een VRIEND zullen deze maand 2 keer demonstreren voor de apen in Europa’s grootste apenlaboratorium Biomedical Primate Research Center (BPRC) in Rijswijk. De eerste zal plaatsvinden op vrijdag 14 april aanstaande en de tweede op Wereldproefdierendag maandag 24 april.  Aanstaande vrijdag zullen 10 levensgrote apen een stil protest houden voor hun vrienden in het laboratorium. De organisatie wil dat zo snel mogelijk aan een afbouw wordt gewerkt zoals beloofd in 2002 door toenmalig minister Hermans van Onderwijs en Wetenschappen. “Experimenten met apen zijn zowel ethisch als wetenschappelijk omstreden,” zo luidt de conclusie van het onafhankelijk adviesrapport ‘ Van Aap naar Beter’ dat het Rathenau Instituut, dat zich bezighoudt met vraagstukken over wetenschap, opstelde in opdracht van de overheid. Een DIER Een VRIEND wil dat het grootste apenlaboratorium van Europa zo snel mogelijk sluit en de apen naar een dierenopvangcentrum gaan. 

Locatie: BPRC, Lange Kleiweg 161 in Rijswijk (ZH)

Tijd: 16.30 tot 18.00 uur

Kijk ook bij het evenement op  Facebook

“Naar aanleiding van het adviesrapport ‘Van Aap naar Beter’ - de titel zegt al genoeg - zullen nu stappen gezet moeten worden.” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND. “Het rapport bevat verschillende adviezen waar de overheid iets mee kan doen. Een DIER Een VRIEND zal de druk op blijven voeren om te zorgen dat apenexperimenten nu ook echt afgebouwd zullen worden.” 

Een DIER Een VRIEND voert reeds sinds haar oprichting in 1998 campagne om het apenmartelcentrum te laten sluiten, met als tussentijds succes een nationaal verbod op experimenten op mensapen - met de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg. Sindsdien wordt de campagne voor de resterende apen voortgezet onder de naam ‘Alle Apen Vrij!’ Voor aanvang van het zomerreces zal het Ministerie van OC&W een onderzoeksvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. Het onderzoek zal gaan over de nut en noodzaak van het apencentrum. Voormalig staatssecretaris Dijksma van EZ liet zo’n onderzoek vorig jaar door nota bene het apenvivisectiecentrum zelf uitvoeren. Uiteraard bleek daaruit dat zij zichzelf ontzettend nuttig en noodzakelijk vinden, net zoals een slager die zijn eigen vlees mag keuren, zichzelf ook zonder meer zou goedkeuren. Dit keer moet het onderzoek door onafhankelijke partijen worden uitgevoerd. 

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren en Nederlands vertegenwoordiger van de European Coalition to End Animal  Experiments (ECEAE). De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale manieren te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42