EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

150 bananen voor Kamerleden om aandacht BPRC-apen

Nieuws >>

Den Haag, 13 mei 2013 – Vandaag heeft EDEV 150 bananen met informatie-flyer aangeboden aan de Tweede Kamerleden om aandacht te krijgen voor de apen in het grootste apenlaboratorium van Europa, het BPRC in Rijswijk. Dierenvriend en PVV-Kamerlid Dion Graus nam de bananen onder veel media-aandacht in ontvangst. Ook supporter van de 'Alle Apen Vrij'-campagne Henk Bres was aanwezig om de ludieke actie te ondersteunen!


In de flyer werden een aantal speerpunten genoemd:

Elk jaar ontvangt het BPRC van de overheid 5 miljoen euro! Recent is EDEV – Een DIER Een VRIEND op bezoek geweest bij het Ministerie van OC&W. Op de simpele vragen die EDEV daar stelde over het BPRC  kon men niet antwoorden...

Op 26 april 2013 werden antwoorden op vragen van Dion Graus (PVV) en Jesse Klaver (GL) gepubliceerd. Ook hier blijkt weer dat de overheid geen idee heeft waar de subsidie precies voor gebruikt wordt.

In een brief aan de Tweede Kamer uit 2002 over het BPRC stond “het aantal experimenten op apen terug te dringen en uiteindelijk tot nul te reduceren”. Hier is nog onvoldoende van terecht gekomen. Er is niet eens een verplicht afbouwschema voor het BPRC!

In dezelfde brief staat ook dat de fokkolonie teruggebracht zou worden tot 1020 apen. Op basis van de summier en incompleet gegeven aantallen zitten veel meer apen in de fokgroepen. Waarom wordt dit niet precies bijgehouden door de overheid? Het BPRC is een instituut dat grotendeels afhankelijk is van een overheidssubsidie.

Uit het jaarverslag van het BPRC blijkt dat er in het BPRC meer apen geboren worden als gebruikt. Waar gaan deze apen heen? Worden zij verhandeld?


EDEV wil op de kortst mogelijke termijn dat de toezegging van 2002 wordt nagekomen. Het aantal fokapen terug naar 1020 en een verplichte afbouw van dieren dat gebruikt wordt in (dodelijke) experimenten. De fokgroepen krimpen daarna parallel aan de verplichte afbouw mee.

Voor apen die overtollig worden binnen het BPRC moet een oplossing gevonden worden bij liefdevolle opvangcentra.

EDEV staat zij elke tweede vrijdag van de maand voor de poort van het BPRC om met de 'Alle Apen Vrij' campagne het hele laboratorium te sluiten!

EDEV zal op dierendag een grote actie organiseren voor de poort van het BPRC. Meer informatie over de invulling van de actie op 4 oktober zal binnenkort gegeven worden. In ieder geval zal dierenvriend, dominee, schrijver en dichter Hans Bouma tijdens de actie een toespraak houden en zullen de tot de dood toe gemartelde apen met 2 minuten stilte worden herdacht.

Lees meer over de campagne voor de apen in het BPRC

Steun EDEV's campagne voor de apen in het BPRC!

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42