EDEV Een Mens Een Dier

Werkwijze

Steeds meer consumenten zijn op zoek naar dier- en milieuvriendelijke producten. Niet alleen voeding, maar bijvoorbeeld ook kleding, schoenen, financiële diensten, etc. De verkopen van de op de markt aangeboden dier- en milieuvriendelijke producten stijgen dan ook jaar na jaar. Een veel gehoorde klacht van consumenten die 'wel anders zouden willen' is dat men niet weet waar die producten te koop zijn of hoe die producten te gebruiken.
 


“Een DIER Een VRIEND acht zich niet gebonden aan enige politieke 
partij of stroming, geloof, persoon of ideologische overtuiging.”

Dieren helpen, en opkomen voor dieren die lijden, is wat Een DIER Een VRIEND doet

Bovenstaand beleid voert Een DIER Een VRIEND reeds sinds de oprichting van de Stichting in 1998. Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het bedrijfsleven en de politiek om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. 

Bij activiteiten van Een DIER Een VRIEND ligt de aandacht bij dieren en het verschrikkelijke leed dat dieren aangedaan wordt. Een DIER Een VRIEND is tegen iedere vorm van geweld richting mens en dier. Uitingen, op welke manier dan ook, die strijdig zijn met bovenstaande basis principes zullen bij Een DIER Een VRIEND niet getolereerd worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor zo nodig maatregelen te nemen om zorg te dragen dat het beleid en het imago van de organisatie stand houdt. Mensen die zich overduidelijk wel publiekelijk politiek profileren zullen een keuze moeten maken: of je overduidelijk politiek profileren of bij Een DIER Een VRIEND actief zijn, dan wel blijven.  

 



 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres:







 

 

Campagnes












 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42