EDEV Een Mens Een Dier

Speerpunten

Ieder jaar lijden nodeloos vele miljoenen dieren. EDEV strijd voor het welzijn en de rechten van al die dieren wier leed over het algemeen plaatsvindt achter zwaar bewaakte omheiningen en voor het publiek niet toegankelijke plaatsen.

 
EDEV richt zich op:
 


Dieren voor voeding

In de hedendaagse massaliteit van de bio-industrie is er geen of onvoldoende oog voor het welzijn van de dieren. EDEV wil toe naar een stop op en een ontmanteling van de bio-industrie, het (lange-afstands) veevervoer en slachthuizen. De visserij is verworden tot een vloot van fabrieksschepen die in een rap tempo de zeeën leegvissen en zo milieurampen veroorzaken. EDEV wil dat hier een eind aan komt. Het consumeren van dierlijke eiwitten is op ethische en medisch wetenschappelijke gronden te ontraden. EDEV streeft naar een lekkere, gezonde en volledig diervriendelijke (productie van) voeding.
 

Dieren voor kleding

De huidenhandel, fokken, wildvangst en doden van dieren voor hun pels, haren, wol, veren of huid wordt afgewezen. Het overgrote deel van de wol die wij gebruiken is afkomstig uit Australië, waar pijnlijke ingrepen zonder verdoving gewoon zijn. Donsveren worden op ruwe wijze geplukt van de tere huid van ganzen en eenden. Zijderupsen worden levend verbrand in de zon of in kokend water teneinde de vezels van hun cocons te kunnen gebruiken om te verwerken tot stoffen. EDEV streeft naar een diervriendelijke productie van kleding en schoeisel.
 

Dieren in laboratoria

Dierproeven zijn onwetenschappelijk en wreed. Dieren worden vergiftigd, gepijnigd, ledematen worden afgehakt, organen worden verwijderd - in Nederland krijgt 96% van de dieren geen verdoving. Dieren zijn geen mensen en reageren dan ook anders dan mensen. Uit onderzoek van dierproefnemers zelf blijkt dat ook mensen onderling - man / vrouw - blank / niet blank - kind / volwassene - geheel anders op medicijnen reageren. EDEV streeft naar een sterke stimulering van andere en innovatieve methodes zonder dieren. EDEV wil op basis van (medisch-) wetenschappelijke en ethische gronden een stopzetting van alle dierproeven.
 

Dieren voor amusement

Dieren zijn geen speelgoed of amusementsobjecten. Dieren in gevangenschap voor amusement als circussen, dierengevechten, dierentuinen, rodeo's, zeedierenparken, military's en dergelijke lijden vreselijk en worden ernstig tekort gedaan wat betreft de huisvesting. Dieren moeten onder dwang onnatuurlijke kunstjes opvoeren en zitten levenslang opgesloten. Daarnaast worden dieren voor de amusements-industrie ook nog steeds uit het wild gehaald. Dieren misbruiken is niet lollig of leuk. EDEV streeft naar een einde aan dierenleed voor amusement.
 

Dieren thuis

Gezelschapsdieren zijn een waardevolle aanvulling op ieders leven. Hun verzorging, huisvesting en het welzijn dient optimaal te zijn. Een kanarie of papegaai eenzaam in een kooi, een goudvis in een kom, doorgefokte dieren met gebreken en onnatuurlijke kenmerken: echt dierenleed. EDEV wijst de keiharde commerciële dierenhandel af. Er zijn, helaas, veel dieren in opvangcentra die een nieuw huis zoeken: zij hebben recht op een goed leven bij een dierenvriend. Ongewenste dieren worden massaal op wrede wijze bestreden. EDEV streeft naar een normale behandeling van dieren, waarbij de belangen van het dier voorop staan.
 
Dieren in het wild

De natuur en de daarin levende wilde dieren dienen, waar dan ook ter wereld, beschermd te worden. Al veel te veel natuur is door mensenhanden voor eeuwig vernietigd. Dieren doodschieten voor de lol geeft geen pas. EDEV is tegen de jacht. De handel in exotische dieren, al dan niet bedreigd of beschermd, dient zo snel mogelijk te worden gestopt. Wilde en exotische dieren hebben elders al een thuis en daar moeten ze blijven. EDEV streeft naar een volledig vangst- en importverbod op (exotische) dieren en naar een natuurbeheer met respect voor al wat groeit, bloeit en leeft.
 
 
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42