EDEV Een Mens Een Dier

ANBI

Stichting EDEV is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status maakt het voor donateurs fiscaal aantrekkelijk om de Stichting te steunen. Lees hier de voorwaarden voor fiscaal voordelig schenken. In verband met de aanscherping van de ANBI-regels per 1 januari 2014 maakt Stichting EDEV naast haar jaarverslag, de hoofdlijnen van haar beleidsplan openbaar, evenals de uitgangspunten voor haar beloningsbeleid.

 

Stichting EDEV is opgericht op 17 november 1998 en is gevestigd in Den Haag


Postbus 93029
2509 AA Den Haag
070-383 3699
info@edev.nl
Kvk.nr.: 271.75.747
RSIN: 8073.71.440

Doelstellingen
Stichting EDEV heeft tot doel:


Nodeloos lijden ieder jaar vele miljoenen dieren, EDEV strijdt voor het welzijn en de rechten van al die dieren wier leed over het algemeen plaatsvindt achter zwaar bewaakte omheiningen en, voor het publiek, niet toegankelijke plaatsen.

 

Organisatie

Het bestuur van EDEV bestaat uit:
G.R.F.J. Deckers
Br. A.J. van Steijn
S. Toetenel
A. Koenen
 
PRIVACY

Deze Internet site wordt u aangeboden door Een DIER Een VRIEND. Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.edevEen DIER Een VRIEND.nl) rust Copyright.

De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Een DIER Een VRIEND zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Een DIER Een VRIEND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.Een DIER Een VRIEND.nl, of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Een DIER Een VRIEND geen enkele aanprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites kunnen ook informatie bevatten over producten, diensten en informatie die niet bij Een DIER Een VRIEND verkrijgbaar zijn. Plaatsing van informatie, publicaties of advertenties over producten en diensten (of links hiernaar) houden op geen enkele wijze in dat Een DIER Een VRIEND dit aanbeveelt, goedkeurt of instemt met productie-methodes dit alles in de ruimste zin van het woord.

Sommige afbeeldingen, geluiden dan wel andere bestanden zijn verzameld via het Internet. Een DIER Een VRIEND heeft getracht de copyrighthouders te bereiken. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Mocht u belanghebbende of copyrighthouder zijn, email dan zo spoedig mogelijk naar Een DIER Een VRIEND. Mocht Een DIER Een VRIEND er ten onrechte vanuit zijn gegaan dat er geen copyright bestond dan zal het zo spoedig mogelijk hersteld, veranderd danwel verwijderd worden. De recepten database van Een DIER Een VRIEND staat open voor recepten van consumenten. Een DIER Een VRIEND is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze recepten. De bereiding ervan valt eveneens buiten onze verantwoording. Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Een DIER Een VRIEND toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) worden eigendom van stg. Een DIER Een VRIEND, zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Een DIER Een VRIEND vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is Een DIER Een VRIEND daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van (nieuwe) diensten en producten.

Alle gegevens die u stuurt naar www.Een DIER Een VRIEND.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Een DIER Een VRIEND behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en
de tekst van deze juridische verklaring en de copyright bepalingen op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

  

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42