EDEV Een Mens Een Dier

ANBI


Stichting EDEV is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status maakt het voor donateurs fiscaal aantrekkelijk om de Stichting te steunen. Lees hier de voorwaarden voor fiscaal voordelig schenken. In verband met de aanscherping van de ANBI-regels per 1 januari 2014 maakt Stichting EDEV naast haar jaarverslag, de hoofdlijnen van haar beleidsplan openbaar, evenals de uitgangspunten voor haar beloningsbeleid.

 

 

 

 

 

Stichting EDEV is opgericht op 17 november 1998 en is gevestigd in Den Haag

Postbus 93029
2509 AA Den Haag
070-383 3699
info@edev.nl
Kvk.nr.: 271.75.747
RSIN: 8073.71.440

Doelstellingen
Stichting EDEV heeft tot doel:


Nodeloos lijden ieder jaar vele miljoenen dieren, EDEV strijdt voor het welzijn en de rechten van al die dieren wier leed over het algemeen plaatsvindt achter zwaar bewaakte omheiningen en, voor het publiek, niet toegankelijke plaatsen.

 

Organisatie

Het bestuur van EDEV bestaat uit:
G.R.F.J. Deckers
br. A.J. van Steijn
zr. S. Toetenel
A. Koenen
 
  

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42