EDEV Een Mens Een Dier

Beleidsplan 2017

Voortzetting van nationale en internationale lobby
Een DIER Een VRIEND voert regelmatig gesprekken met de overheid en bedrijven om dierenleed aan de kaak te stellen en te stoppen. Hiermee worden regelmatig successen geboekt en deze lobby vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van de Stichting. Zo is in maart 2013 een verbod op dierproeven voor cosmetica in de EU ingesteld, staat  Europa's grootste apenlaboratorium BPRC weer op de politieke agenda en heeft eind 2013 Botoxfabrikant Ipsen laten weten te zullen stoppen met dierproeven voor Botox. Op 10 november 2015 werd door de Rechtbank besloten dat het nertsenfokverbod, dat aangevochten werd door de nertsenfokkers, van kracht bleef. Vanaf 2024 mogen er geen nertsen meer in Nederland gefokt worden. Vanaf 1 juli 2016 zal na jaren campagnevoeren eindelijk het zwanendriften verboden worden.

Voortzetting campagne “Alle Apen Vrij”
De “Alle Apen Vrij”-campagne voor de apen in het BPRC draaide in 2013, 2014 en 2015 op volle toeren. Naast minimaal één actie per maand, werden vele gesprekken gevoerd met de politiek. Dit leidde tot Kamervragen, moties en de bespreking van het BPRC in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. Ook in 2016 hebben wij weer een aantal gesprekken gevoerd met politieke partijen en Ministeries.

Voortzetting campagnes, waaronder “Botox laat muizen stikken” en "Had jouw eten een gezicht?"
Ook andere campagnes zullen in 2016 weer de nodige aandacht krijgen. Een DIER Een VRIEND zal op alle mogelijke legale wijzen dierenleed aanpakken. Zo is er in juli 2016 een Europese actieweek ingepland om de aandacht te vestigen op diervrije testmethoden voor Botox en de bedrijven die nog dierproeven doen, hier nog eens extra op te wijzen. Ook zal Een DIER Een VRIEND voortdurend mensen informeren over een diervriendelijke leefwijze. Ook zal Een DIER Een VRIEND het leed onder publieke en politieke aandacht brengen en waar mogelijk juridische procedures starten. 

Inwinnen van informatie d.m.v. Wet openbaarheid van bestuur

Veel dierenleed vindt nog steeds achter gesloten deuren plaats. Om meer informatie te verkrijgen dan nu voor handen ligt, dient Een DIER Een VRIEND zogenaamde Wob-verzoeken in. Met de  informatie die hieruit verkregen wordt kunnen wij onze onderzoeken compleet maken, juridische procedures starten en dierenleed onder de aandacht brengen.

Implementatie Wet op Dierproeven
Een DIER Een VRIEND is officieel belanghebbende in de implementatie van de Wet op Dierproeven (WoD). Deze wet is op 1 januari 2014 ingaan, echter er zal nog een en ander aan moeten worden vormgegeven. Een DIER Een VRIEND zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en waar nodig ingrijpen.

Verkrijgen van meer donaties
Een DIER Een VRIEND is volledig afhankelijk van haar donateurs en ontvangt geen overheidssubsidies. Om de voortzetting van haar werkzaamheden te kunnen garanderen zal Een DIER Een VRIEND moeten zorgen meer donaties binnen te krijgen d.m.v. Bijvoorbeeld: het uitzetten van collectebussen, het houden van informatiestands, het verspreiden van huis-aan-huis-folders en het benaderen van fondsen.
 
 
 

 

  

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42