EDEV Een Mens Een Dier

Dieren in laboratoria

Dierproeven zijn wreed en zelfs onwetenschappelijk. Steeds meer dierproefnemers krijgen dit inzicht en stoppen daarom met het gebruik van dieren in hun onderzoek. EDEV streeft daarom naar een sterke stimulering van proefdiervrije en juist innovatieve methodes die wèl een predictieve en wetenschappelijke waarde hebben. EDEV wil op basis van (medisch-)wetenschappelijke maar uiteraard ook op ethische gronden een stopzetting van dierproeven - want wij hebben simpelweg het recht niet dit met anderen te doen!

In Nederland worden jaarlijks zo'n 526.500 dieren in experimenten gedood en daarnaast maken de laboratoria ook nog eens meer dan 570.000 dieren dood zonder hen in een experiment te gebruiken. Gewoon omdat ze deze dieren niet nodig hebben of kunnen gebruiken. De feiten op een rij:

 
Bovenstaande gegevens zijn terug te vinden in de Zo Doende - een jaarlijkse rapportage van het ministerie van VWS. Ondanks deze schokkende cijfers vindt de overheid het niet nodig om hier iets aan te doen. Vreemd, als men zoveel miljoenen per jaar aan subsidie verleent!
 

Centrale Commissie Dierproeven

De CCD is het centrale orgaan dat als enige bevoegd is om projectvergunningen voor het uitvoeren van dierproeven te verlenen. Op de website http://www.centralecommissiedierproeven.nl/ staat meer informatie over de procedure. De gepubliceerde voorstellen zijn zo doorgestreept / wit gelakt dat je niet te weten kunt komen wie waar wat doet.  

De samenstelling van deze commissie is alles behalve onafhankelijk! De commissie bestaat voor het merendeel uit mensen die op enigerlei wijze met dierproeven te maken hebben, zelf dierproeven doen of die gedaan hebben.

Waarom dierproeven niet werken

Hoewel het merendeel van de praktiserende artsen vivisectie verdedigt, weten de meesten niet wat ze eigenlijk verdedigen, omdat ze nog nooit over de drempel van een vivisectielaboratorium zijn geweest. Daarentegen hebben de meeste dierproefnemers nog nooit ook maar vijf minuten beroepshalve aan een ziekbed doorgebracht. Medisch historicus Hans Ruesch zei hier halverwege vorige eeuw over: “Veel dierproefnemers beginnen met research omdat daar geen speciale studie voor nodig is: iedere onbenul kan levende dieren opensnijden en doorgeven wat hij ziet.” Door het doen van dierproeven kunnen de werkelijke oorzaken van ziekten bij de mens niet worden opgespoord en daardoor ook niet genezen. Omdat de ziekte van de mens bij proefdieren niet spontaan voorkomt, moet deze kunstmatig en symptomatisch worden opgeroepen.Dit filmpje is gemaakt door onze Duitse collega van de Europese Coalitie (een artsenorganisatie tegen dierproeven) en vertaald door onze Belgische collega's van GAIA.

Het zogenaamde 'model' van de ziekte bij het proefdier heeft, op een aantal verschijnselen na, dan meestal weinig te maken met de menselijke kwaal. Een slag op het hoofd van een proefdier is oorzakelijk niet hetzelfde als hoofdpijn veroorzaakt door bijvoorbeeld een hersentumor bij de mens. Een arts of dierproefnemer die denkt dat dat wel zo is, kan wellicht beter fietsen gaan repareren – of misschien gaat het daar dan net zo fout … Voorts stellen de resultaten van dierproeven ons niet in staat om harde conclusies te trekken op medisch terrein omdat tussen dier en mens een veelvoud aan verschillen bestaat in onder meer fysiologisch en psychisch opzicht: dieren reageren anders dan mensen! Er zijn dan ook talloze voorbeelden waaruit blijkt dat de resultaten van dierproeven uitgesproken misleidend zijn voor de mens, waarvan hieronder slechts enkele:

 

 

 

 

 


 

Het doen van dierproeven is niet alleen een wrede en onethische, maar tevens een onwetenschappelijke en reeds lang achterhaalde methode, die in het belang van mens en dier binnen de kortst mogelijke tijd moet worden afgeschaft en vervangen door een zinvolle en humane werkwijze die geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Wat jij kunt doen 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42