EDEVacties.nl

Saturday, Aug 23rd

Last update12:32:44 PM

Werkwijze

Steeds meer consumenten zijn op zoek naar dier- en milieuvriendelijke producten. Niet alleen voeding, maar bijvoorbeeld ook kleding, schoeisel, financiële diensten, etc. De verkopen van de op de markt aangeboden dier- en milieuvriendelijke producten stijgen dan ook jaar na jaar. Een veel gehoorde klacht van consumenten die 'wel anders zouden willen' is dat men niet weet waar die producten te koop zijn of hoe die producten te gebruiken.

 • EDEV wil een brug slaan tussen consument en producent. De nadruk daarbij ligt op plezierig, gezond leven met een lekkere en gezonde voeding. Diervriendelijk leven ligt in het bereik van een ieder.
 • EDEV roept alle dierenvrienden op om de handen ineen te slaan en samen te werken om te werken aan de bescherming van de rechten van dieren. Waar mogelijk zal EDEV in overleg treden met het bedrijfsleven, de politiek of individuele personen. EDEV zal echter niet schromen om duidelijke campagnes en acties te voeren waar nodig.
 • EDEV legt dierenleed vast op video en foto. Als er geen mogelijkheid wordt geboden dit met toestemming te doen, dan zal EDEV toch die opnames gaan maken.
 • EDEV legt feiten vast namens alle dierenvrienden en de, soms pijnlijke, waarheid naar buiten brengen. Het lijden van dieren mag en kan niet verborgen blijven voor het publiek, de dieren hebben er recht op dat de waarheid blootgelegd wordt.
 • EDEV's duidelijke en ondubbelzinnige informatie wordt ter hand gesteld aan burgers, de schrijvende pers, radio en televisie.
 • Justitie zal door EDEV onverwijld ingeschakeld worden bij illegale (mis)handeling. Inspectiediensten voor dieren moeten hun werk doen. Hoe beperkt hun mogelijkheden wettelijk gezien dan soms ook mogen zijn.
 • EDEV vindt dat het afgelopen moet zijn met de lankmoedige houding richting dierenbeulen. Zo zijn er hondenhandelaren bekend die al 15 jaar wet en gebod naast zich neer leggen. Het, zonder water, in de zon zetten van puppy's en konijnen is blijkbaar goed voor de verkoop van deze winkeliers. Zielige dieren verkopen beter. Dat deze figuren al zo lang de dans ontspringen is een schandaal.
 • EDEV zal de inspectiediensten kritisch volgen en assisteren met raad en daad. Ook politie, brandweer en Justitie krijgt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen van EDEV krijgen over hoe dieren (beter) te kunnen helpen.
 • Niet goed functionerende asielen, dierenorganisaties en dierenambulances krijgen een helpende hand toegestoken van EDEV.
 • Het publiek wordt door EDEV gewaarschuwd voor notoir beruchte dierenhandelaren, 'afmaak' asielen, bedrijven of organisaties die dieren slecht behandelen.
 • EDEV zal de stem zijn van de meer dan 1 miljard dierenlevens die de vlees-industrie jaarlijks verwoest, de stem van de 750.000 proefdieren die jaarlijks vergiftigd, verbrand en gedood worden, de stem van alle lijdende dieren, waar ook ter wereld. Dieren zijn weerloos en kunnen niet voor zichzelf opkomen, wij dierenvrienden moeten dat namens en voor hen doen.

Steun EDEV's belangrijke campagnes tegen dierenleed!

Over ons

EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

Contact

 • Postbus 93029 
  2509 AA, Den Haag
 • T: 070 - 38 33 699
 • Giro:   8000242
You are here: Over EDEV Werkwijze