EDEVacties.nl

Friday, Aug 01st

Last update12:32:44 PM

Zwanendriften: Het Slavenmeer

Zwanendriften is een zwanenhouderij waarbij de zwanen in het wild worden gehouden en wanneer ze groot genoeg zijn worden ze gevangen en verkocht als siervogel of  voor vlees, dons en veren. Zwanen zijn beschermde dieren in Europa. Het zwanendriften is zeer dieronvriendelijk en is al sinds 1 april 2008 verboden op grond van de Flora- en faunawet. Het voormalig Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft echter in 2008 een vergunning aan Piet Oostveen verleend voor de duur van 5 jaar voor het houden van 600 koppels zwanen. De zwanen van Piet Oostveen worden gehouden in het Groene Hart.

De zwanen worden geleewiekt, wat betekent dat de punt van één van de vleugels onverdoofd wordt afgehakt, zodat de zwaan nooit meer kan vliegen. Verder krijgen de zwanen een tatoeage op hun snavel en worden ze doorgaans zeer ruw behandeld. Ook het doden gebeurt op een zeer dieronvriendelijke manier: meestal wordt de nek omgedraaid. Dit dierenleed is niet te verantwoorden omdat het zwanendriften geen enkel noodzakelijk nut dient. Oostveen verkoopt de levende zwanen als siervogels, anderen worden geslacht voor de verkoop van veren, dons en vlees.

EDEV spant zich samen met Vier Voeters en De Faunabescherming in tegen het zwanendriften en al 117 gemeentes hebben de heer Oostveen laten weten dat het zwanendriften niet meer toestaan op hun gemeentegronden. De volgende stap is dat de ontheffingen worden ingetrokken.

Steun EDEV's campagne tegen het zwanendriften!

Laatste nieuws over deze campagne:
Zwanendrifter belaagd bejaarde man met grof geweld
Verburg laat de middeleeuwen herleven

By A Web Design

Over ons

EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

Contact

  • Postbus 93029 
    2509 AA, Den Haag
  • T: 070 - 38 33 699
  • Giro:   8000242
You are here: Campagnes Zwanendriften: Het Slavenmeer